تعداد مقالات: 162
26. برآورد پارامترها و روند های ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گوسفند نژاد کرمانی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 11-22

نجمه کارگر؛ مختار علی عباسی؛ محسن شفیعی


27. برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات رشد در گوسفندان زل

دوره 4، شماره 16، پاییز 1394، صفحه 11-18

سیما ساورسفلی؛ رضا سیدشریفی


30. مطالعه توازن مواد مغذی در جیره گاوهای شیری صنعتی استان مرکزی

دوره 5، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 13-24

آزاده میرشمس الهی؛ رمضانعلی عزیزی


33. تعیین کارایی اقتصادی و ارایه الگوی مناسب پرورش زنبور عسل در شهرستان رودسر

دوره 7، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 13-24

احمد قربانی؛ یاسر پوراکبری؛ ابراهیم قاسمی؛ هوشنگ دهقان زاده؛ فاطمه پاسبان


35. بررسی ارتباط ژن‌های PRL و NPY با صفات تولید مثلی در مرغ بومی آذربایجان غربی

دوره 4، شماره 17، زمستان 1394، صفحه 15-24

حمیدرضا سیدآبادی؛ محمد باقر عبدی؛ ابوالفضل قربانی


39. مقایسه تاثیر کاربرد جیره‌ای بنتونیت و زئولیت طبیعی استان قم و انواع تجاری آنها بر توان تولیدی و صفات لاشه جوجه‌های گوشتی

دوره 4، شماره 14، بهار 1394، صفحه 17-28

محمد یگانه‌پرست؛ ژاله میرعبدالباقی؛ مهدی خجسته‌کی؛ محمدصادق لطفی پور


40. بررسی وضعیت ساختمانها و تأسیسات در پرورش جوجه های گوشتی استان تهران

دوره 5، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 17-28

احمد ناجی زواره؛ هوشنگ لطف الهیان؛ نادر اسدزاده


42. رخداد نادر طوفان سقط‌جنین در جمعیت شتر ناحیه مرکزی ایران (استان قم)

دوره 6، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 11-16

سید محمد بارانی؛ جمیله سالار‌آملی؛ احسان مقدس؛ علیرضا احمدی؛ حسن توحیدی؛ رضا حسن‌زاده


45. بررسی صفات وزن بدن و خصوصیات بیومتری در بزهای آمیخته بومی قم با بز کرکی بیرجندی

دوره 4، شماره 15، تابستان 1394، صفحه 21-27

سیما ساورسفلی؛ ابوالقاسم لواف؛ مهناز صالحی؛ نورمحمد سوری؛ علی شهریار


46. تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات وزن، رشد و نسبت‌های کلیبر در بز نژاد مرغز

دوره 5، شماره 18، بهار 1395، صفحه 21-30

محمد رضا جهرامی؛ علی قاضی خانی شاد؛ عباس جهانبخشی


47. اثر جیره کامل بلوک شده بر عملکرد پروار بره های نر لری بختیاری

دوره 5، شماره 19، تابستان 1395، صفحه 21-32

محسن باقری؛ حسن فضائلی؛ محمدعلی طالبی


48. بررسی تنوع ناحیه D-loop در DNA میتوکندریایی شترهای تک‌کوهانه و دوکوهانه ایرانی

دوره 6، شماره 22، بهار 1396، صفحه 21-24

نعمت هدایت ایوریق؛ رضا خلخالی ایوریق؛ کبری پوراسد


49. بررسی جایگزین‌های مناسب برای منابع پروتئینی و انرژی زا در جیره‌های متعادل شده طیور

دوره 8، شماره 31، تابستان 1398، صفحه 21-34

محمد جواد آگاه؛ رهام رحمانی؛ مظاهر صفدریان؛ مجید هاشمی


50. وضعیت پرورش گاومیش در مناطق روستایی شهرستان شوشتر

دوره 3، شماره 12، پاییز 1393، صفحه 23-32

کاوه جعفری خورشیدی؛ قاسم مقصودی‌نژاد؛ اسحق کردنژاد