دوره و شماره: دوره 5، شماره 21، زمستان 1395، صفحه 1-90 
4. علل حذف در گله‌های گاو شیری کشت و صنعت و دامپروی مغان

صفحه 41-50

صیاد سیف زاده؛ محسن رمضانی؛ رضا سیدشریفی؛ جمال سیف دواتی؛ سهیلا نورمحمدی؛ رامین جبرائیلی


7. اثرات مکمل ال- گلوتامین بر عملکرد و پاسخ‌های ایمنی جوجه‌های گوشتی

صفحه 67-80

امیرحسین علیزاده قمصری؛ حسن نصیری مقدم؛ احمد حسن آبادی؛ اکبر یعقوبفر؛ سید عبداله حسینی؛ رضا طرقی