بررسی و شناسائی عامل بیماری سپتی‌سمی هموراژیک و تنفسی شتر در لارستان

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 اداره کل دامپزشکی استان فارس

چکیده

بیماری سپتی‌سمی هموراژیک شتر یک بیماری با عوامل نامشخص است که احتمالاً به وسیله باکتریپاستورلامالتوسیدا ایجاد می­شود. تغییرات اقلیمی ناگهانی، مدیریت ضعیف پرورش دام، روبروئی با بیماری­های گوناگون، مسافرت­های مداوم دام و تغذیه ضعیف از مهم­ترین عوامل مستعدکننده برای این بیماری هستند. این مطالعه نگاهی کوتاه به جداسازی باکتری پاستورلامالتوسیدا طی سال­های 94-1393 واقع در شهرستان لارستان در جنوب ایران دارد. از شترهای بیمار دارای علائم کلینیکی و شترهای ظاهرا سالم، نمونه سوآب بینی و خون محیطی و از شترهای تلف شده، نمونه ریه جمع‌آوری شد. پاستورلامالتوسیدا از چهار نفر شتر تلف شده و 31 شتر بیمار جدا شد. در حالی­که نرخ جداسازی باکتری از نمونه­ شترهای به ظاهر سالم هشت نفر مشخص شد. نتایج نشان داد، پاستورلامالتوسیدامی­تواند به‌عنوان عامل اولیه مرتبط با عفونت­های شدید دستگاه تنفسی شتر و سپتی‌سمی خون‌ریزی‌دهنده آن­ها در این منطقه باشد.

کلیدواژه‌ها