ردیابی سرمی ویروس تب برفکی در شترهای استان های جنوب کشور

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 دامپزشک عمومی سازمان دامپزشکی - شیراز

2 استادیار بخش علوم درمانگاهی دانشگاه شیراز

چکیده

بیماری تب­برفکی یکی از مهم­ترین بیماری­های برون­مرزی در حیوانات است که همه­گیری­های آن در ایران عمدتا با گله­های گاو و گوسفند مرتبط است. با این وجود،  اطلاعات در مورد  نقش با­لقوه­ی شتر­ها­ی جنوب ایران از اپیدمیولوژی ویروس بیماری تب­برفکی اندک است. 184 نمونه خون شتر از سه استان جنوبی کشور ( فارس، بوشهر، هرمزگان) جمع آوری شدند و به منظور ردیابی آنتی­بادی­های تولید شده در برابر 3ABC که یک پروتئین غیر­ساختاری ویروس تب­برفکی است، از کیت تجاری و در دسترس ID Vet® FMDV استفاده شد. هیچ­کدام از 184 نمونه از نظر آنتی­بادی ضد 3ABC مثبت نبودند. سرم­ها مربوط به شتر­ها با سن­های مختلف بودند که از 18 گله­ی موجود در مناطق مختلف جمع­آوری شده بودند. گزارش­های مختلفی از حساسیت پایین شتر­سانان به ویروس عامل بیماری تب­برفکی وجود دارد. مطالعه­ی حاضر نشان داد، شتر­هایی که در کنار نشخوار­کنندگان کوچک نگهداری می­شدند، با عامل ویروس بیماری تب­برفکی آلوده نبودند.

کلیدواژه‌ها