تشخیص شیرهای مختلف در شیر شتر با استفاده از روش های ملکولی

نوع مقاله: مقاله آموزشی ، پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 شرکت و آزمایشگاه دانش بنیان سورن تک‌توس مشهد- شهرک صنعتی توس

3 موسسه تحقیقات و اکسن و سرم سازی رازی -شعبه شمال شرق

چکیده

شیر شتر به‌عنوان یک محصول غذائی و درمانی دارای جذابیت­های مختلفی برای مصرف در درمان و پیشگیری از بیماری­ می­باشد. این امر، خود می­تواند باعث ایجاد سوء استفاده برای اختلاط انواع شیر با شیر شتر شده و اصالت آن را تحت‌تاثیر قرار دهد. در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش­های بیوانفورماتیک و بررسی منابع و انجام بلاست، همترازسازی و تجزیه توالی­های در دسترس، پرایمرهای اختصاصی جهت شناسایی شیر شتر، شیر گاو و شیر گوسفند طراحی گردید. ابتدا DNA انواع شیر با استفاده روش فنل/کلروفرم استخراج  و پس از ارزیابی، با پرایمرهای طراحی شده مورد آزمون قرار گرفت.  سپس شیر گاو و گوسفند با شیر شتر مخلوط و ارزیابی آن با PCR صورت گرفت. با توجه به نتایج حاصل مشخص شد که پرایمرهای طراحی شده ، قابلیت تفکیک انواع شیر را در بین گونه­های مذکور دارد و  در بررسی غلظت­های مختلف شیر گاو و گوسفند در شیر شتر مشخص شد که با استفاده از روش PCR می توان به‌راحتی مقادیر کم شیر تداخلی را در شیر شتر مشخص نمود. لذا این روش، به‌عنوان یک روش سریع و مناسب برای بررسی اصالت شیر شتر می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها