دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تغییرات بار میکروبی لاشه دام سنگین (گاو و گوساله) و سبک (گوسفند و بز) در زمان‌های مختلف نگهداری در سردخانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1398

زهرا عبادی